PVS-Studio Team

We are proud of our team. We want everybody to know them. These are the people who are making a really cool product.

Founders

Evgeniy Ryzhkov
CEO

Andrey Karpov
DevRel

Management

Paul Eremeev
CTO

Svyatoslav Razmyslov
Product Manager

Ekaterina Matveeva
CMO

Team Leads

Sergey Vasiliev
C#, C++

Pavel Kuznetsov
C#, C++, Java

Phillip Khandeliants
C#, C++

Team

Sergey Khrenov
С#

Natalia Savosina
Accountant

Evgeniy Ovsannikov
C++, Java

Sergey Yakovlev
Java

Maxim Stefanov
C++, Java

Antonina Ugleva
Translator

Constantine Potapov
Web developer

Anastasiya Mozaleva
Administrator

Vasilisa Kleymenova
Business communications

Victoria Khanieva
C++

George Gribkov
C++

Yuri Minaev
C++

Yulia Khushnamova
Marketing

Galina Bragova
Designer

Ilya Gainulin
C#

Sergey Larin
C++

Alexander Senichkin
C#

Ilona Ilicheva
Event Manager, Marketing

Vladislav Stolyarov
C++, DevOps

Valery Komarov
Java

Maxim Zvyagintsev
C++

Ekaterina Nikiforova
С#

Elena Fadeeva
Accountant

Alexey Govorov
C++, DevOpsBugs Found

Checked Projects
377
Collected Errors
13 692