PVS-Studio Team


We are proud of our team. We want everybody to know them. These are the people who are making a really cool product.

Founders

Evgeniy Ryzhkov
CEO

Andrey Karpov
DevRel

Management

Ekaterina
Matveeva

CMO

Paul
Eremeev

CTO

Svyatoslav
Razmyslov

Product Manager

Team Leads

Sergey
Vasiliev

C#

Phillip
Khandeliants

C++

Sergey
Khrenov

Project Manager

Inna
Pristyagina

Web Project Manager

Team

Anastasiya
Mozaleva

Administrator

Nikita
Lipilin

C#

Nikolay
Mironov

C#

Victoria
Khanieva

C++

George
Gribkov

C++

10     1

Yuri
Minaev

C++

4     2

Sergey
Larin

C++

Vladislav
Stolyarov

C++

Maxim
Zvyagintsev

C++

Alexey
Govorov

C++

Galina
Bragova

Designer

Ilona
Ilicheva

Event Manager

Vasilisa
Kleymenova

HR Generalist

Maxim
Stefanov

Java

Valery
Komarov

Java

Nikita
Lazeba

Java

Yulia
Khushnamova

Marketing

Sergey
Kudryavtsev

Marketing

Ilya
Ekimtsev

System Administrator

Evgeniy
Ovsannikov

T&D

Ilya
Gainulin

T&D

Antonina
Ugleva

Translator

Constantine
Potapov

Web developerBugs Found

Checked Projects
381
Collected Errors
13 764